در سطح کارشناسی _ مدیریت بازرگانی

مقدمه :

اداره سازمان های بازرگانی ، صنعتی و دولتی با ابعاد مختلف آن بدون بهره گیری از دانش بازرگانی و دسترسی به اطلاعاتی که در امر تصمیم گیری لازم است امکان پذیر نیست.

لذا این وظیفه موسسات آموزشی است که اولا کارشناسان و مدیران آینده این سازمان ها را برای قبول مسئولیت آموزش دهند ، ثانیا محققین و پژوهشگرانی را تربیت کنند که بتوانند برای مسائل و مشکلات راه حل های صحیح و منطقی پیدا کنند.

با توجه به نیاز صنایع و شرکت ها به مشاغلی در زمینه امور بازرگانی مانند خرید و فروش ، آموزش نیروی انسانی کارآمد به صورت علمی - کاربردی در این خصوص احساس می شود از این رو برنامه آموزشی  دوره کاربردی بازرگانی با توجه به اهداف فوق طراحی شده است.

هدف دوره :

هدف این دوره آموزش افرادی است که پس از گذراندن دوره ، وارد بازارکار شده و توانایی لازم برای احراز مشاغلی در زمینه بازرگانی را در شرکت ها و سازمان های صنعتی ، بازرگانی و دولتی داشته باشند و قسمتی از نیاز جامعه را تامین کنند.

طول دوره :

1سال ، معادل 3 ترم 

(37 واحد درسی و 592 ساعت آموزشی )

واحدهای پیش نیاز :

 • اصول و فنون مذاکره (2واحد)
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریتی (2واحد)
 • مدیریت منابع انسانی (2 واحد)
 • حسابداری مدیریت (2 واحد)
 • زبان تخصصی (2 واحد)
 • اقتصاد کلان (2 واحد)


واحدهای اصلی :

 • مدیریت صادرات و واردات (2 واحد)
 • مدیریت برند ( 2 واحد)
 • تجارت الکترونیک (2 واحد)
 • طراحی و تدوین طراحی تجاری (2 واحد)
 • مدیریت امور گمرکی (2 واحد)
 • امور تدارکات و قراردادهای خارجی ( 2 واحد)
 • مدیریت مالی (2 واحد)
 • اصول و فنون تبلیغات (2 واحد)
 • قوانین مالیاتی ( 1 واحد)
 • مکاتبات تجاری (زبان انگلیسی ) (2 واحد)
 • مباحث منتخب (2 واحد)
 • پروژه پایانی ( 4 واحد)

مسئول دوره:

خانم نداف، شماره تماس 36635263-داخلی2