خانه مدیران

کارنامه 20سال گذشته، پس از تاسیس خانه مدیران در سازمان مدیریت صنعتی نشان دهنده طیف وسیعی از برنامه‌های مختلف است. سخنرانی مدیران ارشد ایرانی حاضر در بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی و ارایه یافته‌ها و تجارب بومی مدیران داخل کشور و انتقال آنان به اعضاء (در قالبی هماهنگ و سیستماتیک)، ارتقاء سطح دانش علمی و عملی اعضاء، تسهیل در امر ارتباط صنایع با یکدیگر از دستاوردهای اصلی این نهاد می‌باشد.به طور کلی هدف خانه مدیران، توسعه و تداوم یـادگیری 

(Life Long Learning) می‌باشد که برای دستیابی این هدف از روش‌های ذیل استفاده می‌شود: 

  • برگزاری نشست‌های مختلف با صاحب نظران، استادان و مسوولین اجرایی
  • ایجاد فرصت‌های لازم جهت گردهمایی،‌ تبادل نظر و تجربه در فرصت‌های فراغت از کار
  • تشکیل کارگروه‌های تخصصی
  • برگزاری برنامه بازدید از پروژه‌های ملی
  • برگزاری برنامه‌های فرهنگی - هنری برای اعضاء و خانواده‌های محترمشان

گفتنی است برنامه‌های خانه مدیران به صورت معمول، هر ساله پس از نظرسنجی از اعضای خود تعیین و در ساعات غیر اداری برگزار می‌گردد. اعضاء خانه مدیران عبارتند از:

  • مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین مدیرعامل، مدیران کل، مدیران ارشد، کارآفرینان، نخبگان، صاحبنظران، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشگران، دانشجویان دکتری مدیریت در بخش‌های دولتی و خصوصی
  • دانشجویان و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی
  • دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های تخصصی میان مدت مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی
  • دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های مدیریت تحول استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی

مسئول خانه مدیران : خانم محبوب 

شماره تماس : 36635263_داخلی 1