نمایندگی ها

نام نمایندگی                        آدرس سایت


استان آذربايجان شرقي       www.imiazar.ir

استان فارس                    www.beta.simi.ir

استان خراسان شمالی        www.nkh-imi.ir

استان خوزستان             www.imiahwaz.ir

استان خراسان رضوي              www.eimi.ir

استان قزوین                           www.qimi.ir

استان کرمان              www.imikerman.ir

استان همدان                         www.imih.ir

استان آذربایجان غربی        www.waimi.ir

استان اردبیل              www.imiardabil.ir

استان سمنان           www.semnanimi.ir

استان قم                        www.imiqom.ir

استان کرمانشاه               www.imiksh.ir

استان گلستان            www.imigol.com

استان گیلان             www.imi-guilan.ir

استان مازندران                  www.n-imi.ir

استان هرمزگان                   www.himi.ir

استان تهران                          www.imi.ir

استان یزد                    www.imiyazd.ir