گروه IT سازمان مدیریت صنعتی با هدف رشد مدیران و کارمندان سازمانها اقدام به برگزاری دوره های ذیل نموده است:

دوره اکسل کاربردی

محتوای دورهآشنایی فراگیران با مباحث اصلی اکسل و کاربری آن​

 • آشنایی با تکنیک های ورود اطلاعات
 • ایجاد Password برروی فایل اکسل Workbook
 • انواع بسط در اکسل
 • آدرس دهی و نامگذاری محدوده: نسبی و مطلق
 • فرمول نویسی و رابطه بین صفحات
  • با استفاده از عملگرهای ریاضی
  • ایجاد توابع عمومی، توابع متنی، توابع تاریخ و زمان، توابع شرطی، توابع آماری و ریاضی از قبیل TRIM، SUBSTITUTE،‌ CONCATENATE، SUMIF، COUNTIF و ...
 • آشنایی با توابع IF  و توابع IF  متداخل (NESTEDIF)
 • ایجاد فرمت های شرطیConditional Formattingبا استفاده از اعداد
 • ترسیم انواع نمودار و تنظیمات آنها
 • انواع فرمت های اعداد به همراه مثالهای کاربردی و کد نویسی
 • مرتب سازی و انواع فیلتر برروی داده های اکسل
 • تنظیمات قبل از چاپPage layout

دوره تفکر سیستمی

هدف دوره :

آشنایی مدیران ارشد، میانی و اجرایی با کاربرد نظریه سیستم ها و اصول تفکر سیستمی در دو بعد طرح ریزی و اداره سازمان ها. در این دوره ضمن تشریح مدل سیستمی سازمان چگونگی کارکرد خواص سیستم های باز مثل سی نرژی، آنتروپی، سرشت کل گرایانه و نحوه استفاده از آنها در اداره سازمان ها به همراه کارگاه تشریح خواهد گردید. 

محتوای دوره:

تعریف و مفاهیم سیستم و اجزای آن

انواع سیستم از دیدگاههای مختلف

بیان طبقه بندی ها و ویژگی های آن

رفتار سیستم و بررسی دینامیکی سیستم ها

نظریه های سیستمی

سیستم های مدیریت و بررسی اجزا و طبقه بندی آنها

نگرش فرآیندی به عنوان ابزار تفکر سیستمی

کاربردهای تفکر سیستمی در سازمان ها و ارائه مثال عملی

دوره تقکر منتقدانه

مهارت های تفکر منطقی و انتقادی خود را بهبود ببخشید

حتی اگر ما از تمام مهارت های تفکر انتقادی و منطقی استفاده کنیم، بازهم در این زمینه خوب نیستیم. این دوره آنلاین با هدف کمک به شما در توسعه و بهبود این مهارت ها ایجاد شده است.

محتوای دوره:

 • شناسایی و جلوگیری از اشتباهات رایجی که منجر به شکل گیری باورهای بد می شوند
 • تشخیص، بازسازی و ارزیابی استدلالها؛
 • استفاده از ابزارهای منطقی برای تجزیه و تحلیل استدلال
 • و بکارگیری این ابزار در زمینه هایی مانند علم، نظریه های اخلاقی و قانون.

دوره دورکاری در سازمانهای ایران


محتوای دوره:

تعريف کار از راه دور يا دورکاري

 مثالهايي از كار از راه دور

مزاياي كار از راه دور براي سازمانها

مزاياي فردي كار از راه دور

مزاياي اقتصادي - اجتماعي كار از راه دور

چه مشاغلي براي كار از راه دور مناسب اند

چه مشاغلي براي كار از راه دور مناسب نيستند

مشاغلي كه بيشترين استفاده را از كار از راه دور مي برند

مزاياي كار از راه دور براي ايران

مشكلات كار از راه دور براي سازمان هاي ايراني

 راه هاي گسترش كار از راه دور

 آمارهايي از گسترش كار از راه دور

سیستم مدیریت پروژه با P6


محتوای دوره:

آشنایی با مفاهیم برنامه ریزي و کنترل پروژه در حین فراگیريOracle Primavera P6

ایجاد یک پروژه با فعالیت و منابع 

محاسبه زمانبنديتحلیل اطلاعات منابع و هزینه ها 

مقایسه برنامه هدف و برنامه زمانبندي جاري

ایجاد توانایی بودجه بندي پروژه ها

کار با ابزار هاي محاسباتی و تحلیلی نرم افزار

آشنایی با تنظیمات و گروه بندي هاي اولیه سیستمOBS- EPS- Roles , Resources 

 تعریف اطلاعات کلان سازمانها

تعریف اطلاعات مورد نیاز پروژه ها

مدیریت و کنترل تمامی فاکتورهاي اطلاعاتی در پروژه

 سازمان ازدیدگاه برنامه ریزي و کنترل پروژه

آشنایی با گزارش هاي مورد نیاز پروژه ها