دکتر رضا تهرانی

 • دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران  
 • عضو هيئت علمي دانشگاه تهران 
مدیر گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران                                              
استاد برتر مدیریت مالی کشور     


دکتر رضا ابراهیم زاده


 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

  بیست سال سابقه تدریس، تحقیق و مشاوره در امور مدیریت ،منابع انسانی ، بازاریابی و صادرات و مدیریت استراتژی

  مشاور و طراح سیستم های مدیریتی در ده ها شرکت بزرگ کشوردکتر بیژن خرم


 • PMD از دانشگاه هاروارد - دوره مهندسي صنعتي شركت نفت - مهندسي مديريت دانشگاه رنسلر آمريكا - فوق ليسانس علوم اجتماعي ايران - تحقيق در مديريت توسعه صنعتي دانشگاه آكسفورد (برنامه دكتراي كالج سن كاترين).

  از  بنيانگذاران سازمان مديريت صنعتي و معاون مدير عامل در سه دهه آغاز آندکتر فرامرز شاه محمدی


 • دکتراي مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،1387

  فوق لیسانس مدیریت اجرایی (EMBA) از دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی، 1380

  فوق لیسانس مشاوره مدیریت (Consultancy Management) از سازمان مدیریت صنعتی، 1371