دوره در سطح دكتراي حرفه ای مدیریت کسب و کار

مقدمه:

تجارب موجود در فرآيند توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و نوپاي صنعتي نشان مي دهد كه توان مديريت يكي از اهرم‌هاي قوي و محرك‌هاي اصلي توسعه است، نياز به تقويت و تجهيز كادر مديريت به‌خصوص در سطح اجرايي در كشور ما نيز به خوبي احساس شده است، كشور ما اكنون نيازمند مديراني است كه بتوانند با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش مديريت و تجارب كشورهاي صنعتي و نيز در نظر گرفتن شرايط بومي، وظايف خويش را در راهبري و مديريت علاوه بر وظايف اصلي و سنتي مديريت به ويژه در زمينه حل مسائل واقعي محيط كار به نحوي موثرتر از گذشته انجام داده و راه را براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هموار كنند. دوره DBA نيز به منظور پرورش چنين مديراني براي بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي در بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني طراحي و تدوين شده است.اين دوره بیش از مباحث نظری به موارد کاربردی و مهارتی می پردازد و به همین دلیل برای مدیران ارشد، مدیران ‌اجرایی و مشاوران مناسب می باشد.

مخاطبین دوره:  مدیران ارشد و میانی بنگاه‌های اقتصادی  مشاوران ارشد کسب و کار  کارشناسان ارشد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی

هدف دوره:  هدف اصلي اين دوره تربیت مدیران حرفه اي و آینده نگر است که با دانش و مهارت‌های مديريت کسب و کار آشنا شوند و بتوانند در تدوين جهت‌گیرهای راهبردی و همچنين حل مسائل واقعي محيط كار موثر باشند. اين دوره همچنين براي پاسخ دهي به نياز تصميم گيرندگان در صنايع مختلف طراحي شده است، تا آن‌ها را با دانش نوين در زمينه مديريت کسب و کار در عرصه‌های ابر رقابتي آشنا كند و(تا) بتوانند در ايفاي نقش معمار سازمانی به‌طور موثر و كارآمد عمل ‌نمايد

طول دوره:  3 سال و معادل 6ترم 32 واحد درسی و 512 ساعت آموزشی

شرایط شرکت در دوره:

  • دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مورد تائید وزارت علوم و یا مدرک در سطح کارشناسی ارشد از سازمان مدیریت صنعتی
  • دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار در حوزه های مرتبط با مدیریت
  • گذراندن دروس پيش نياز برای دارندگان مدارك تحصیلی رشته‌هاي غیر مرتبط
  • پذيرفته شدن در سنجش تعیین سطح و مصاحبه اختصاصي

مدرک دوره:  به فارغ‌التحصيلان دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتي، گواهینامه دوره DBA اعطا خواهد شد.​