دوره دوساله - مدیریت بازرگانی

مقدمه:

اداره سازمان های بازرگانی، صنعتی و دولتی با ابعاد مختلف آن بدون بهره­گیری از دانش بازرگانی و دسترسی به اطلاعاتی که در امر تصمیم گیری لازم است امکان پذیر نیست. لذا  این وظیفه موسسات آموزشی است که اولا کارشناسان و مدیران آینده این سازمان ها را برای قبول مسئولیت آموزش دهند. ثانیاً محققین و پژوهشگران  را آماده کنند تا  بتوانند مسائل و مشکلات راه حل­های صحیح و منطقی پیدا کنند. با توجه به نیاز صنایع و شرکت­ها به مشاغلی در زمینه امور بازرگانی مانند خرید و فروش، آموزش نیروی انسانی کارآمد به صورت علمی- کاربردی در این تخصص احساس ميشود؛ از این رو برنامه آموزشی دوره کاربردی بازرگانی با توجه به اهداف فوق طراحی شده است.​

مخاطبین دوره:

مدیران وکارشناسان: بازرگانی، تدارکات و خرید داخلی، خرید خارجی، بازاریابی، فروش وصادرات

هدف دوره:

هدف این دوره آموزش افرادی است که پس از گذراندن دوره، وارد بازار کار شده و توانایی لازم برای احراز مشاغلی در زمینه بازرگانی را در شرکت ها و سازمان های صنعتی، بازرگانی و دولتی داشته باشند و قسمتی از نیاز جامعه را تامین کنند.

ویژگی های برجسته:

دانش آموختگان دوره  مقدماتی کاربردی  بازرگانی با اطلاعاتی که در زمینه های مختلف بازرگانی و بازاریابی، روابط انسانی، امور مالی و اقتصادی پیدا می کنند، به خوبی می توانند در نقش کارمند در سازمان های بازرگانی، صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند .انتظار می­رود که این دانش­ آموختگان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیت های بیشتری مانند سرپرستی را نیز در سازمانها و شرکت­ها عهده دار گردند.علاوه بر این دانش­ آموختگان این دوره می توانند در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروزه در موسسات بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است؛ همکاری نمایند.

طول دوره:  2سال معادل 4 ترم -39 واحد درسی و 624 ساعت آموزشی

شرایط شرکت در دوره: 

  • داشتن حداقل دیپلم
  • پذیرفته شدن در آزمون علمی و مصاحبه ورودی
  • دارا بودن شرایط عمومی
  • مدرک دوره:  به دانش­ آموختگان دوره مطابق شرایط سازمان مدیریت صنعتی، گواهینامه دوره عالی مدیریت بازرگانی در سطح کاردانی اعطا خواهد شد.