آزمون آیلتس (International English Language Testing System) به معنای سیستم بین المللی سنجش زبان انگلیسی است که جهت سنجش چهار مهارت اصلی Writing ،Listening ،Reading  و Speaking طراحی شده است و به صورت سیستماتیک و کاملاً هدف‌مند به سنجش و ارزیابی این مهارت‌ها می‌پردازد.

این آزمون، معتبرترین آزمون بین المللی زبان انگلیسی برای مهاجرت ، کار و تحصیلات دانشگاهی در کشورهای انگلیسی زبان است.

یکی از ویژگی های بارز این آزمون بخش شفاهی است که به صورت مصاحبه ای رو در رو با ممتحن بین المللی انجام می شود.

آزمون آیلتس در دو نوع مختلف موجود می‌باشد: 

-          آکادمیک  (Academic)

-          عمومی (General)

افرادی که قصد تکمیل تحصیلات خود در دانشگاههای انگلیسی زبان را دارند (کارشناسی به بالا) باید از نوع آکادمیک این آزمون، و افرادی که به منظور گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت فنی و حرفه‌ای، اخذ دیپلم، کار و یا اقامت قصد سفر به کشورهای انگلیسی زبان همچون انگلیس، ایرلند، استرالیا و نیوزیلند را دارند، می‌توانند در نوع عمومی این آزمون شرکت کنند.


چرا آزمون آیلتس مهم است؟

امروزه در جهان بطور میانگین حدود ۲۰۲ میلیون آزمون برگزار می‌گردد و در سراسر دنیا و در بیش از ۱۰.۰۰۰ سازمان از جمله دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و سازمان و نهادهای غیر دولتی، مدرک آیلتس را به عنوان مرجع سنجش دانش زبانی، معتبر دانسته و آن را جایگزین مدرک تافل کرده‌اند (مگر در موارد و رشته‌های خاص).

یکی از دلایل موفقیت این آزمون و پذیرش و اقبال جهانی به مدرک آیلتس در مقایسه با مدارک مشابه نظیر تافل، دقت و سنجیدگی در نحوه طراحی و چیدمان سؤالات آزمون است.

آزمون آیلتس نه تنها به سنجش دانش زبانی و  میزان سواد انگلیسی افراد می پردازد، بلکه با ساختاری منسجم و روشی کاملاً علمی سطح آگاهی های دیگر فرد را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد؛ مواردی نظیر IQ، دقت و سرعت عمل.

از دیگر ویژگی های بارز و منحصر به فرد آزمون آیلتس نحوه نمره دهی و مدل محاسبه نمره برای دو مهارت Listening و Reading است. به این صورت که برای نمرات مختلف، حیطه ای مشخص تعریف شده و هر یک سؤال به صورت یک امتیاز مجزا محسوب نمی‌شود. در واقع برای هر نمره‌ای یک بازه تعریف شده که این روش میزان پاسخ‌های شانسی را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد.

از طرفی دیگر نوع سؤالات به گونه ای طراحی شده است که ترکیبی از سؤالات گزینشی و نوشتاری باشد که این مورد نیز سبب کاهش میزان انتخاب شانسی گزینه‌ها می‌شود.آشنایی با ساختار آزمون آیلتس

در آزمون آیلتس کلیه مهارت‌های اصلی آموزش زبان، یعنی مهارت‌های شنیدن، صحبت کردن (مصاحبه)، خواندن و نوشتن (Listening, Speaking, Reading, Writing) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. اگر چه دو بخش شنیدن و صحبت کردن در هر دو نوع آکادمیک و عمومی کاملاً یکسان است، ولی دو بخش دیگر (خواندن و نوشتن) به صورت جداگانه و متفاوت برگزار می‌شود.  Listening

زمان: حدوداً ۳۰ دقیقه

تعداد سؤال: 40 سؤال در ۴ بخش

  Listening امتحان فقط یکبار پخش می‌شود

قبل از پخش  فرصت دارید تا سؤالها را مرور کنید

پس از پایان یافتن هر بخش، فرصت دارید تا جوابهای خود را بازبینی نمایید

پاسخها باید در دفترچه سوالات نوشته شود

با پایان گرفتن آن، 10 دقیقه فرصت دارید تا جوابها را از دفترچه سوالات به پاسخنامه منتقل نمایید

دو بخش اول شامل موضوعاتی اجتماعی است و مکالمه بین دو یا چند نفر می‌باشد.

دو بخش دوم شامل موضوعاتی دانشگاهی است. یک مکالمه حداکثر چهار نفره و یک کنفرانس، تشکیل دهنده این بخشها هستندReading

General Training Reading

زمان: ۶۰ دقیقه برای ۴۰ سؤال

دفترچه حاوی متون که جمعاً ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه دارند به داوطلب داده می‌شود.

بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه‌ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمی‌شود.

متون بکار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، کتابها و روزنامه‌ها انتخاب شده‌ و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است

بخش اول در مورد امور روزمره اجتماعی است.

بخش دوم در مورد جزوات آموزشی و احتیاجات رفاهی است.

بخش سوم شامل یک متن بلند با موضوعی عمومی است.

Academic Reading

زمان: ۶۰ دقیقه برای ۴۰ سؤال

دفترچه حاوی ۳ متن که جمعاً ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه دارند.

بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه‌ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمی‌شود

متون بکار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، کتابها و روزنامه‌ها انتخاب شده‌ و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است

متون جنبه علمی دارند.

حداقل یکی از سه متن، نوشتاری استدلالی است.

در صورتی که متن حاوی لغات تخصصی و فنی باشد، واژه نامه‌ای کوتاه نیز همراه آن خواهد آمدWriting

General Training Writing

زمان: ۶۰ دقیقه

برای دو موضوع باید بنویسید:

1. در موضوع اول (Task 1) باید نامه‌ای به شخصی فرضی بنویسید و در آن مسئله یا مشکلی را شرح دهید

 نامه شما باید حداقل ۱۵۰ کلمه داشته باشد. اگر نامه‌ای کمتر از ۱۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد

بهتر است ۲۰۰ دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.

برای نوشتن نامه می‌توانید یکی از چهار نوع نامه زیر را انتخاب کرده و یک نامه فرضی بنویسید:

برای نوشتن نامه می‌توانید یکی از چهار نوع نامه زیر را انتخاب کرده و یک نامه فرضی بنویسید:

شکایت نامه (Complaint) / نامه درخواست اطلاعات(Request of information letter)

نامه درخواست کار(Job application letter)

نامه شخصی(Personal letter)

نامه رسمی اداری(Formal business letter)

2. درموضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یک مسئله بیان کنید

حداقل ۲۵۰ کلمه در مورد آن بنویسید

 اگر انشائی کمتر از ۲۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد

 بهتر است ۴۰۰ دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهیدAcademic Writing

زمان: ۶۰ دقیقه

برای دو موضوع باید بنویسید:

1.در موضوع اول (Task 1) باید در مورد جدول یا نموداری که به شما داده شده‌است، توضیح دهید

 متن شما باید حداقل ۱۵۰ کلمه داشته باشد

اگر متنی کمتر از ۱۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد

 بهتر است ۲۰۰ دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید

2.در موضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یک مسئله بیان کنید

 حداقل ۲۵۰ کلمه در مورد آن بنویسید

 اگر متنی کمتر از ۲۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد

بهتر است ۴۰۰ دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید  Speaking

بخش صحبت کردن که زمان ۱۱ تا ۱۴ دقیقه می‌باشد، یک امتحان بصورت مصاحبه رو در رو می‌باشد و شامل سه بخش است:

1.بخش اول ۴ تا ۵ دقیقه بطول می‌انجامد و متقاضی باید به سوالات عمومی و شخصی در مورد محل زندگی، شغل، وضعیت خانوادگی و علایق خود جواب دهد.

2.در بخش دوم باید به مدت ۲ دقیقه در مورد موضوعی که به شما داده می‌شود صحبت کنید. قبل از آن یک دقیقه فرصت دارید تا در مورد موضوع فکر کنید و یادداشت بردارید. پس از پایان ۲ دقیقه، به  یک یا دو سؤال در مورد موضوع صحبتتان باید پاسخ دهید

3.در بخش سوم به مدت ۴ تا ۵ دقیقه با مصاحبه‌کننده صحبت خواهید کرد. محور گفتگوی شما موضوعی است که در بخش دوم به آن پرداخته‌اید.                                              نمره دهی در آزمون آیلتس

نمره آیلتس در هر مهارت بین ۰ تا ۹ است. کسانی که سطح زبان خیلی پایینی دارند،‌ معمولا نمره ۴ می‌گیرند

برای نمره ۵ تا ۶، چند ماه مطالعه کفایت می‌کند

برای گرفتن نمره ۶ تا ۶.۵، باید زیاد کار کرد و این موضوع برای نمرات بالای ۶.۵ به حداقل ۹ ماه کار برای کسانی که سطح زبان معمولی دارند، نیاز دارد. مثلا داوطلبی که نمره ۴ از ۹ بگیرد، فردی است که سواد انگلیسی ابتدایی دارد

نمره ۵ مربوط به داوطلبانی است که سطح سواد کمی‌بهتر از داوطلبان با سطح زبانی ابتدایی دارند اما همچنان از نظر زبانی از حد متوسط نیز پایین‌تر هستند

نمره ۶ مربوط به کسانی است که سطح سواد انگلیسی خوبی دارند اما همچنان عدم دقت و اشکالات گرامری در نوشتار و گفتار آن‌ها به وفور یافت می‌شود

سطح ۷ تا ۹ برای افرادی است که از سطح دانش انگلیسی خیلی خوبی برخوردار هستند. این رنج برای گرفتن پذیرش دکترا با بورس، توصیه می‌شود.

در آزمون آیلتس، میانگین ۴ مهارت به عنوان overall band score در نظر گرفته می‌شود و اگر شما به عنوان مثال در۲ مهارت نمره ۷ و در ۲ مهارت دیگر نمره ۶ کسب کنید، نمره میانگین شما ۶.۵ خواهد بود.
           چه نمره ای در آیلتس برای پذیرش در دانشگاه‌ها مورد نیاز است؟

هر دانشگاهی در سراسر دنیا، نمره خاصی را به داوطلبان توصیه می‌کند تا به همراه مدارک تحصیلی جهت بررسی پذیرش آن‌ها ارسال کنند. کارنامه شما می‌بایست مستقیما از سوی بریتیش کنسول به دانشگاه ارسال شود و شما حق ندارید این کارنامه را به همراه مدارک تحصیلی ارسال کنید.

رنج نمره‌ای که دانشگاه‌ها برای پذیرفتن کارنامه آیلتس به عنوان سندی دال بر توانایی داوطلب در زبان انگلیسی مد نظر قرار می‌دهد، تفاوت می‌کند. مثلا دانشگاه‌های اروپا برای پذیرش در مقطع کارشناسی، نمره ۶ آکادمیک را مطرح می‌کنند در حالی که دانشگاه‌های امریکای شمالی برای مقطع ارشد و دکترا، نمره ۶.۵ تا ۷ را ملاک قرار می‌دهند. اما برای پذیرش در مقطع کارشناسی، نمره‌ای بین ۵.۵ تا ۶ هم کفایت می‌کند.

کشورهای اسکاندیناوی، برای متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی، رنج ۵.۵، کارشناسی ارشد ۶ و دکترا بین ۶ تا ۶.۵ را مطرح می‌کنند. در حالی که برای تحصیل در دانشگاه‌های آمریکای شمالی یا اقیانوسیه، نمره ای بین ۶.۵ تا ۷ معمولا نیاز است.

اگر نتوانید نمره مورد نظر را کسب کنید، احتمال دارد به پذیرش مشروط به شما داده شود. وقتی پذیرش مشروط گرفتید، احتمال صدور ویزای دانشجویی برای شما کاهش پیدا می‌کند. اما اگر ویزا صادر شد، پس از ورود به دانشگاه، باید در کلاس‌های زبان انگلسی و هم چنین آزمون تعیین سطح نهایی شرکت کنید تا اجازه ورود به مقطع تحصیلی را پیدا کنید.                                 شیوه ثبت نام در آزمون آیلتس

ثبت نام در آزمون از طریق سایت www.ielts.org امکان‌پذیر است. پس از ورود، می‌توانید مکان برگزاری آزمون را انتخاب کرده که با انتخاب نام کشور و شهر، امکان پذیر خواهد بود. روزهای برگزاری آزمون در هر شهر و همچنین موقعیت‌های empty و available در اختیار شما برای انتخاب روز برگزاری آزمون است. بخش‌های بعدی، تکمیل اطلاعات و پرداخت هزینه ارزی می‌باشد.

برای اولین بار در ایران آموزش 

ساخت گرایی و برداشت محور

ویژه آزمون آیلتس         نحوه تدریس دوره آمادگی آزمون آیلتس:

این دوره با بهره گیری از به روزترین کتاب ها در زمینه آماده سازی آزمون آیلتس برگزار خواهد شد

نحوه آموزش به صورت ساخت گرایی و برداشت محور خواهد بود

کل دوره 520 ساعت خواهد بود که شامل موارد زیر می باشد :

      - 20 ساعت آموزش کلاسیک

      - 100 ساعت مطالعه و تمرین گروهی جهت یادگیری مهارت برداشت از منابع

      - 300 ساعت برنامه مطالعه و تمرین فردی خارج از محیط آموزش تحت نظارت پشتیبان

هر فرد مطابق با سرعت راهبردهای یادگیری و استعداد زبانی خود در مسیر یادگیری حرکت می کند

به منظور کیفیت بهتر و مشارکت بیشتر زبان آموزان، ظرفیت هر کلاس حداکثر 12 نفر می باشد        دوره آمادگی آزمون آیلتس مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی:

سازمان مدیریت صنعتی اصفهان با سابقه بیش از 20 سال در زمینه کسب و کار، اقدام به راه اندازی مرکز زبان با رویکردی نوین به آموزش زبان انگلیسی نموده است. این مرکز دوره ویژه و منحصر به فرد در حوزه آمادگی آزمون آیلتس طراحی کرده که می توان از ویژگی های آن به افزایش بهره وری در زمان وهزینه، رویکرد هدف گرا و مهارت محور و کاربردی بودن آنها اشاره کرد.

حضور اساتید برتر و با انگیزه، استفاده از سیستمی کارآمد و پویا در آموزش زبان، وجود امکانات آموزشی مناسب و مدرن، برخورداری از فضای آموزشی استاندارد از جمله مواردی است که این آکادمی را از سایر موسسات آموزش زبان متمایز می کند.

· سوالات متداول

1.      چگونه می توانم در دوره های آمادگی آزمون آیلتس ثبت نام نمایم؟

ابتدا باید در آزمون تعیین سطح شرکت نمایید و پس از آن مشاوره و ثبت نام نمایید.

2.      آیا من می توانم در سطح بالاتر از سطحی که مشخص شده است ثبت نام نمایم؟

شما باید از مدیر آموزش در این خصوص مشاوره بگیرید.(در کل این روند منطقی به نظر نمی رسد)

3.      من و همسرم هردو متقاضی شرکت در آزمون آیلتس هستیم. آیا حضور هردویمان در کلاسهای آمادگی، لازم است؟

بله. حضور در کلاس به پیشرفت بهتر نسبت به آموزش خودخوان در منزل کمک می کند.

4.      آیا پس از ثبت نام دوره، امکان انصراف، انتقال و یا جابجایی کلاس وجود دارد؟

خیر، پس از ثبت نام قطعی کلاس امکان جابجایی، استرداد کامل هزینه، انتقال به کلاس خصوصی و یا انتقال به ترم بعد وجود ندارد.

5.      هزینه شرکت در آزمون آیلتس چقدر است؟

قیمت آزمون آیلتس به تومان با توجه به نرخ متغیر دلار در کشور نوسان دارد و بیشتر اوقات روند افزایشی دارد. مؤسسات برگزارکننده آزمون آیلتس هم با توجه به نرخ دلار، هزینه یا قیمت آزمون آیلتس را هر از چندگاهی افزایش می‌دهند. نرخ ثبت نام (250 دلار آمریکا)، مبلغ ثبت نام در آزمون آیلتس 27.950.000 ريال (دو ميليون هفتصد نود و پنج هزار تومان) ، توسط سازمان سنجش آموزش کشور محاسبه و به مراکز برگزاری آزمون، ابلاغ گردیده است.

 

مخاطبین این دوره چه کسانی هستند :

افرادی قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند

از کجا شروع کنیم ؟

تماس با مسئول مرکز زبان جهت مشاوره و هماهنگی

شرکت در آزمون کتبی و شفاهی تعیین سطح

ثبت نام در دوره

* مسئول ثبت نام : خانم علی اکبریان

* شماره‌های تماس : 14-36620612-031 و 36635263-031