برگزاری دوره ی H MBA ویژه کسب و کار نوجوانان
                                                                          سواد کارآفرینی آنچه که مدرسه به ما نیاموخت!

همایش آخرین سکه

3 بهمن ماه 1397 از ساعت 15 الی 17
مکان: مرکز همایش های سازمان برنامه و بودجه، ساختمان بهارستان