کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی بر اساس سبک های 14 گانه شخصیت

در میان مجموعه مهارتهای زندگی، شاید بتوان گفت مهارتهای ارتباطی بیش از سایر مهارتها مورد توجه قرار گرفته و معمولاً در سازمان‌ها و محیط‌های کسب و کار هم، منابع قابل توجهی صرف آموزش دادن و یاد گرفتن مهارتهای ارتباطی و دانش ارتباطات می‌شود.

مهارت «توجه کردن»
به نظر شما مفهوم این صحبت سعدی كه می گوید «در میان جمع ام و دلم جای غایب انسان ها مانعی برای ارتباط مؤثر است و نقطۀ ِدگر است» چیست؟ حضورمقابل آن حضور ذهنی یا توجه كردن است. «توجه كردن» اولین مهارت در برقراری ارتباط است.
لغت «توجه» از ریشۀ «وجه» و به معنای رو گرداندن به سمت یک شیء یا شخص و رو در روی آن قرار گرفتن است.
وقتی من از شما می خواهم كه به من توجه كنید، انتظار دارم كه رو به سوی من داشته باشید تا بتوانم پیامی را كه می خواهم، با كلمات یا علائم غیركلامی، ساده تر و دقیق تر برای شما ارسال كنم.
در واقع، توجه كردن مانند نورافکنی است كه موضوع مورد نظر را روشن مي كند. بنابراین برای ارتباط مؤثر با خدا، انسان ها، طبیعت و غیره ضروری است به نشانه های خدا، محیط اطراف، رفتار انسان ها و به خصوص طرف مقابل، توجه كرد.
مهارت هاي توجه كردن شامل درگیر بودن همۀ حواس، به حركت درآوردن مناسب اعضای بدن به سمت فرد، تماس چشمي و محیط غیر مزاحم است.

مهارت گوش دادن:

در رابطۀ بین افراد می تواند صمیمیت ترین مهارت ارتباطی است ك دادن، مهم وشگمک نماید.
گوش دادن تعهدی برای فهمیدن و رسیدن به ند و به تداوم آن كایجاد كه از علایق، نیازها و تعصبات خود بکاهید و از زاویۀ درک همدلانه است؛ به این معنا كنید. گوش دادن نشانۀ مهر و محبت شما به طرف د طرف مقابل به موضوع نگاه كدینده به وی می گویید كه به صحبت هایش مقابل است.
با گوش دادن به سخنان گویكه به ای است علاقه دارید و می خواهید بیشتر بدانید.

مهارت صحبت کردن:
یکی دیگر از مهارت های ارتباطی كه اهمیت زیادی در برقراری ارتباط مؤثر و موفق با دیگران دارد، مهارت «خوب صحبت كردن» است.
در برقراری ارتباط با دیگران چنانچه یکی از طرفین صحبت، پیام طرف مقابل را به خوبی دریافت نکند و نفهمد حاصل بوده بیكه منظور طرف مقابل از این پیام چیست، ارتباط برقرار شده توان گفت ریشۀ بسیاری از سوءتفاهم ها، رنجش ها، اختلاف ها میاست.
در واقع و همچنین منشأ بسیاری از مشاجرات، اختلاف ها و نزاع های خانوادگی این است 52كه یکی از طرفین گفت وگو یا بدتر از آن، دو طرف گفت وگو حرف یکدیگر را نمی فهمند و برداشت درستی از پیام های ارسال شده ندارند

درست صحبت كردن و بیان متناسب دیدگاه ها و خواسته ها، یکی از مهارت های اساسی در برقراری باشد. در بیان اهمیت این مهارت، ضرب المثل های مییک ارتباط موفق و مؤثر فراوانی در ادبیات ما وجود دارد از آن جمله: « تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و مغز چو دهن باز كند رسوا شود»

مهارت مطالعه کردن:
مطالعه یک فن و مهارت است و هر هنرجوی ماهری باید روش «درست مطالعه كردن» را بداند تا بتواند بهتر یاد بگیرد، بهتر امتحان بدهد، از درس خواندن لذت ببرد و در نهایت بتواند ارتباط خوبی با دیگران برقرار كند.متخصصان، روش های مختلفی را برای مطالعۀ مؤثر عنوان كرده اند كه یکی از است كه در زبان فارسی «پس ختام» PQ4Rبهترین و مؤثرترین آنها روش گرفته و شامل شش مرحله به ترتیب زیر می باشد:

* پیش خوانی(preview)

* پرسش كردن(Questioning)

* خواندن (Reading)

* تفکر كردن(Remind )

* از حفظ گفتن (Recite)

* مرور كردن (Review)

سرفصل های کارگاه:
آشنایی با 14 سبک شخصیت

آگاهی وشناخت از شیوه تعامل با دیگران

سبب نگاهی سازنده در روابط بین فردی

روش تدریس:

باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد.

مدت کارگاه:

این کارگاه آموزشی به مدت 8 ساعت میباشد که به صورت دو جلسه 4 ساعته در روز شنبه و چهارشنبه برگزار می گردد. لازم به ذکر است، براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.

گواهینامه ها:

در پايان کارگاه به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره 85 درصد و یا بیشتر از كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان  مدیریت صنعتی اصفهان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.

مبلغ سرمایه گذاری :

هزینه دوره آموزشی 1/500/000 ریال می باشد. دانش پژوهان سازمان از ۱٠ % تخفیف برخوردار می باشند. تخفیفات لازم برای سازمان و  سایر مشتریان حقوقی نیز، طبق توافق فی مابین اعمال خواهد شد.

مدت دوره:  8 ساعت

کارشناس دوره : خانم اعظم اسدی

شماره‌های تماس : 8-6637206-031 و 14-36620612-031 و 36635263-