« خلق برنــد تـوکان با همت نوجوانان اصفهانی »


داستان توکان:

وقتی صحبت از حال و هوای نوجوانی می‌شود،‌ شور و اشتیاق آن دوران از یک طرف و بحران‌های احساسی، عاطفی و سردرگمی‌هایش از طرف دیگر برایمان تداعی می‌شود. روزگاری که نمی‌دانستیم که هستیم، از کجا آمده‌ایم و به کجا خواهیم رفت. همه‌جا به دنبال گمشده‌ی خود بودیم،‌ کسی که سوالاتمان را از او بپرسیم،‌کسی که بتوان روی او حساب کرد، کسی که به ما بگوید که هستیم و به کجا باید برویم.

و امروز دانستیم بهترین کسی که به ما می‌گوید که هستیم؛‌ خود خودمان هستیم و برای اینکه بتوانیم موفق شویم و به اهدافمان دست یابیم به حضور دیگران نیاز داریم.

مدیران شرکت توکان، نوجوانانی هستند که دوران نوجوانی را متفاوت شروع کرده‌اند،‌آن‌ها ایده‌های خود را مطرح نمودند، ارزش‌آفرین شدند و علایق خود را به منابع درآمدی تبدیل کردند.

تیم توکان، برای ورود به دنیای کسب‌و‌کار، ‌سن نوجوانی را انتخاب کرده‌اند تا خودشان به سوال «من که هستم و آمدنم بهر چه بود» پاسخ دهند.

این تیم با یادگیری طراحی بوم کسب‌و‌کار و با بهره‌گیری از توان تیمی و یادگیری در کنار اساتید حوزه‌ی کسب‌و‌کار،‌ موفق به راه‌اندازی کسب‌و‌کار شخصی شدند و کارآفرینی را تجربه نمودند