دوره های ویژه کارکنان مراکز خدمات درمانی


دوره آموزشی نظام آراستگی (5S)

در مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی (مطب پزشکان، بیمارستان ها، مراکز آزمایشگاهی و ... ) موضوع کیفیت  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  پیاده سازی نظام آراستگی یکی از مورادی است که در ارتقای کیفیت خدمات و همچنین عملکرد کارکنان تاثیر بسزایی دارد. 5S یعنی 5 اصل برای دستیابی به یک محیط کار با کیفیت. اجرای این نظام باعث افزایش بهره وری، ایمنی و بهداشت، صرفه جویی در هزینه ها، سرعت عمل در کارها، پیشگیری از خرابی ها و.. خواهد شد.

سرفصل های دوره :

1-    ساماندهی (نظم دادن به کلیه اجزای یک مجموعه جهت نیل به اهداف)

2-    نظم و ترتیب (قرار دادن اشیاء در مکان­های مناسب و مرتب)

3-    پاکیزه سازی ( دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از آلودگیها و مواد خارجی.)

4-    استانداردسازی (استاندارد کردن مقررات، کنترل و اصلاح فرآیندها)

5-    انضباط (آموزش عادات و توانایی هایی جهت انجام یک وظیفه خاص)

مدرس: آقای دکتر شاهین


                                             دوره مهارت های شغلی ویژه کارکنان مراکز درمانی

کیفیت ارائه خدمات به مراجعین در مطب های پزشکان و مراکز خدمات درمانی بر میزان رضایتمندی آنان بسیار اثرگذار است. یکی از مهمترین عوامل در جلب رضایت مراجعین نحوه برخورد کارکنان و نیز سرعت عمل آنان در پاسخ به نیازهای آنان می باشد. توانمندسازی کارکنان و افزایش مهارت های آنان از طریق آموزش های کاربردی امکان پذیر است و به بهبود ارائه خدمات باکیفیت منجر می گردد.  مهارت هایی مانند: مدیریت ارتباط با مراجعه کنندگان ارتباط با مراجعین ( مشتری مداری) ، مهارت های کاربردی حسابداری ، اصول بایگانی مدارک و اسناد پزشکی.

آشنایی با مهارت های کاربردی حسابداری:

    آشنایی با مفاهیم حسابداری                       آشنایی با هزینه ها و نحوه ثبت آن ها                    آشنایی با ثبت تراکنش های مالی وبانکی            

مدیریت ارتباط با مراجعین (مشتری مداری):

1-    روانشناسی ارتباط با مراجعین

2-    طبقه بندی ارباب رجوعان (ساکت، پرخاشگر، عیب جو و ...)

3-    چگونگی ارتباط با ارباب رجوع در مطب ها ومراکز درمانی

4-    اصول ارائه خدمات اثر بخش به ارباب رجوعان

5-    مدیریت اعتراضات مراجعه کنندگان

بایگانی مدارک و اسناد پزشکی:

1- اصول مستندسازی پرونده های پزشکی

2- استانداردهای مدارک پزشکی

 3- قوانین جدید نگهداری مدارک پزشکی

 4- جنبه های قانونی مدارک پزشکی

 5- بهداشت شغلی و ایمنی در بخش مدارک پزشکی


دوره مهارت های ارتباطی ویژه کارکنان مراکز خدمات درمانی

هدف دوره :

برای انتقال درست پیام ( اطلاعات، مفاهیم، افکار) خود به دیگران علاوه بر اینکه باید بتوانیم فهم مشترکی ازآن ایجاد کنیم، باید بتوانیم به خوبی این ارتباط را برقرار کنیم. توانایی برقراری ارتباطات اثربخش تاثیر بسزایی در  میزان رضایت از تعاملات فردی ، افزایش بهره وری در محیط کار ، آرامش در خانواده و بطور کلی پیشرفت در بسیاری از جنبه های زندگی فردی و شغلی افراد دارد.

با افزایش مهارت‌های ارتباطی می‌توانید به شناخت بهتری از تفاوت‌های فردی برسید. آنچه می‌خواهیم را به‌خوبی بیان کرده و از افراد بازخورد مناسب دریافت نمایید. با رشد این مهارت در خود به‌خوبی می‌توانید به‌عنوان یک عضو مفید و با ارزش در جامعه (محل کار، خانواده و...) حضوری تأثیرگذار داشته باشی


سرفصل‌های دوره : اصول ارتباطات انسانی اثربخش

1.     مدیریت ارتباطات و تعاملات بین فردی

2.     روش‌های برقراری ارتباطات کلامی و غیرکلامی

3.     هوش هیجانی(مدیریت عواطف و)

4.     نقش زبان بدن در برقراری ارتباطات مثبت

5.     گفت‌ و شنود مؤثر