دوره تخصصی نیازسنجی آموزشی

نیازسنجی آموزشی چه اهمیتی دارد؟

همواره گفته میشود، منابع انسانی ارزشمند ترین دارایی هر سازمان است. اما  آیا هر نیروی انسانی دارایی ارزشمند تلقی میشود؟ آیا کارکنان و مدیرانی را که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه بر خلاف اهداف سازمان حرکت میکنند مشاهده نکرده اید؟

بدیهی است هر شغل و هر سازمانی شرایط و ویژگیهای منحصر به فردی دارد که اگر دانش و مهارتهای نیروی انسانی ، با آن شرایط و ویژگیها منطبق نباشد ، دستیابی به اهداف شغلی و سازمانی غیر ممکن خواهد بود.

آموزش کارکنان و مدیران، آن هم به صورت هدفمند و منطبق با نیازهای شغل و سازمان، شرط لازم برای بهره مندی از ارزشمند ترین منبع سازمان یعنی منابع انسانی است.


امّا چه آموزشهایی برای کسب توانایی و شایستگی های متناسب با هر شغل لازم است؟

تعیین دقیق نیازهای آموزشی متناسب با هر شغل باعث جلوگیری از هدر رفت بودجه صرف شده برای آموزش کارکنان و مدیران میشود و جهت ، هدف ، برنامه  و روش آموزش ها را تبیین میکند.

معایب و ضررهای عدم نیازسنجی آموزشی:

بسیاری از سازمانها بدون تعیین دقیق و علمی نیازهای آموزشی متناسب با هر شغل، اقدام به اجرای آموزش میکنند. و در این راه بودجه نقدی، وقت مفید کاری و بسیاری تجهیزات سازمان صرف میشود. امّا هیچ نتیجه ای در عملکرد و بهره وری سازمان حاصل نمیشود. علاوه بر این، مرتبط نبودن آموزشهای ضمن خدمت با نیازهای شغل و سازمان، سبب کاهش انگیزه و اشتیاق فراگیران برای شرکت در دوره ها و همچنین کاهش انگیزه و تمایل مدیران برای سرمایه گذاری در آموزش خواهد شد.

چگونگی انجام نیازسنجی آموزشی

ابتدا باید در نظر گرفت نیازسنجی آموزشی مشاغل دو مورد مطالعه اصلی دارد. اول نیازهای شغل و دوم نیازهای شاغل. در این دوره آموزشی به انتقال دانش و مهارت تعیین نیازهای آموزشی شغل پرداخته میشود.

برای تعیین نیازهای آموزشی شغل ابتدا اهداف و استراتژی های سازمان و سپس وظایف هر یک از مشاغل مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و بر اساس آن شایستگی های مورد نیاز مشاغل تدوین میشود. با تجزیه و تحلیل شایستگی های هر شغل، نیازهای آموزشی هر یک از مشاغل تدوین میشود.


آنچه در این دوره خواهید آموخت:

در این دوره ابتدا مبانی نظری آموزش سازمانی بر مبنای استاندارد ایزو 10015 بیان میشود و سپس به صورت کارگاهی و عملیاتی مهارت تجزیه و تحلیل وظایف و تدوین و نگارش شایستگی ها و استخراج نیازهای آموزشی ، به فراگیران منتقل میشود.

مدرس دوره:  آقای مهرداد صمدی

کارشناس مدیریت صنعتی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

دارای بیش از 15 سال سابقه فعالیت در حوزه آموزش سازمانی

دارای تجربه اجرای دهها پروژه بزرگ نیازسنجی آموزشی در کشور

روش تدریس:

باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد.

مدت دوره:

این دوره آموزشی به مدت 16 ساعت به صورت جلسات 4 ساعتی و در روزهای پنجشنبه برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است، براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.

گواهینامه ها:

  در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره 85 درصد و یا بیشتر از كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان  مدیریت صنعتی اصفهان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.

مبلغ سرمایه گذاری::

 هزینه دوره آموزشی 3.600.000 ریال می باشد. دانش پژوهان سازمان از ۱٠ % تخفیف برخوردار می باشند. تخفیفات لازم برای سازمان و  سایر مشتریان حقوقی نیز، طبق توافق فی مابین اعمال خواهد شد.

مدت دوره:  16 ساعت

کارشناس دوره : خانم اعظم اسدی

شماره‌های تماس8-6637206-031 و 14-36620612-031 و 36635263-