مدرسه کارآفرینی و کسبو‌کار نوجوانان(رهیار) به منظور آموزش‌و‌پرورش مهارت‌های کارآفرینی و کسب‌و‌کار برای نوجوانان تأسیس شده است. در این مدرسه علاوه بر آموزش‌های تخصصی کسب‌و‌کار و کارآفرینی، مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت فردی و شغلی در آینده مانند خلاقیت، کارگروهی، تفکر خلاقانه، مسئولیت‌پذیری و ... به کودکان و نوجوانان آموزش داده خواهد شد.