دوره مهارت های ارتباط اثربخش

توضیحات کوتاه دوره

يكي از جلوه هاي مناسبات انساني، تعامل انسانها با یکدیگر است. این تعامل از شکل ساده خود تا پيچيده ترين وجه، در مناسبات انساني بروز مي نماید. براين اساس انسان نمي تواند خو را از تعامل با دیگران دور نگهدارد و بخش عده ای از رویدادهای زندگی مان از همین مسیر عبور می کند.
مهمترین نکته ای که در رتباط و مناسبات بین انسانها مطرح است، اتخاذ بهترین راه برای تعامل بهتر، ترغیب بیشتر و نفوذ در دیگران برای دستیابی به اهداف و خواسته ها است.

برای ایجاد بهترین نوع ارتباط و تاثیر و نفوذ مثبت و مطلوب در دیگران می بایست از قوانین روانشناسی ارتباط سود جست و از مهارت های ارتباطی آگاهی مناسب پیدا کرد.

مدرس:

مهرداد حسینی

دکتری روانشناسی و مدس دانشگاه

مشاور و مدرس دوره های مهارت های ارتباطی، مدیریت استرس، روانشناسی موفقیت، مدیریت ذهن و... در مراکز خدمات روانشناختی و نیز در صنایع و  سازمان های مختلف کشور


سرفصل دوره به همراه شرح دقیق هر مرحله:

مفهوم ارتباط، انواع و سطوح ارتباط - آشنایی با سبک های ارتباطی و راهکارهای مربوطه

ارتباط چیست- سبک های ارتباطی کدامند- ابزار ارتباط شامل چه مواردی است- مولفه های ارتباط شامل چه چیزهایی می باشد.


مهارت گوش دادن

نقش گوش دادن در روابط بین فردی- گوش دادن موثر چگونه است- با راهکارهای گوش دادن موثر آشنا شویم

فن بیان؛ توسعه مهارت های کلامی  

فن بیان چیست- راهکارهای توسعه ذخیره کلامی چیست- راهکارها و شیوه های بهبود فن بیان برای برخورداری از بیانی شیوا، قابل قبول و صریح چیست.

مفهوم خویشتن و تاثیر آن بر روابط بین فردی

آشنایی با مفهوم خویشتن و خودپنداره- نقش خودپنداره در سلامت روان- شیوه های بهبود مهارت ابراز وجود- راهکارهای کسب خودآگاهی در روابط بین فردی- راهکارهای توسعه اعتماد به نفس و عزت نفس در روابط بین فردی.

تیپ های شخصیت و کارکرد آنها در روابط بین فردی

آشنایی با تیپ های شخصیتی اینیاگرام و مایرزبریگز MBTI- شناخت ویژگی های شخصیتی با اجرای پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز و دریافت تحلیل های فردی و مشاوره فردی و گروهی

نفوذ (تاثیرگذاری) و شیوه های آن

آشنایی با عوامل درون فردی و بین فردی موثر بر نفوذ در دیگران- راهکارهای نفوذ موثر و مثبت در دیگران- آشنایی با ابعاد کنترل در روابط بین فردی

قضاوت؛ انواع آن و شیوه های مقابله

آشنایی با مفهوم قضاوت در روابط بین فردی- تاثیر قضاوت در روابط بین فردی- جلوه های قضاوت در روابط بین فردی- آشنایی با شیوه های مقابله موثر با قضاوت در روابط بین فردی

تعارض در روابط بین فردی و راهکارهای کاهش تعارض

آشنایی با مفهوم تعارض- نقش و تاثیر تعارض در روابط بین فردی- راهکارهای کاهش تعارض در روابط بین فردی 

مهارت همدلی، صمیمیت و شیوه های توسعه آن در روابط بین فردی

آشنایی با مفهوم همدلی و صمیمیت- شیوه های همدلی با دیگران- راهکارهای توسعه صمیمیت در روابط فردی

هدف دوره

- آشنایی با مفهوم ارتباط اثربخش و مثبت

- بهبود مهارت های ارتباطی (گوش دادن، همدلی، صمیمیت، تماس چشمی، و...) در افراد

- کاهش تعارضات و تنش ها در روابط بین فردی

- کمک به خودشناسی و خودآگاهی در روابط فردی

- بهبود اعتماد به نفس و عزت نفس در افراد

- کسب راهکارهای سازگاری با افرادی با ویژگی های مختلف در روابط بین فردی

- تلاش برای بهبود روابط زناشویی، ارتباط با دوستان و اعضای خانواده و مهارت های کسب و کار (براساس طیف شرکت کنندگان)


میزان ساعت دوره

8 ساعت . روزهای پنج شنبه از ساعت 15:30 الی 19:30

شهریه دوره: 115 هزار تومان


مخاطبین دوره

اعضای خانواده ها

افراد شاغل در کسب و کارهای مختلف

زوجین در طیف های مختلف 

دانشجویان و دانش آموزان

کسانی که به دنبال بهبود مهارت های ارتباطی خود هستند.

کسانی که احساس می کنند از اعتماد به نفس کافی در روابط خود برخوردار نیستند.

کسانی که تمایل دارند خود را بهتر شناخته و نقاط قوت و ضعف خود را شناخته و بهبود بخشند.

 

مزایای دوره

شناخت ابعاد خویشتن

رشد مهارت های ارتباطی

استفاده از ایفای نقش Role Playing در دوره

اجرای پرسشنامه های شخصیتی برای آگاهی از ویژگی های فردی و نقاط قوت و ضعف

برخورداری از مشاوره تخصصی روانشناسی در فرایند برگزاری کلاس

 

شیوه اجرا

کارگاهی- سخنرانی- ایفای نقش Role Playing - اجرای پرسشنامه- مشاوره فردی و گروهی