۰۷
بهمن
همایش آخرین سکه

همایش آخرین سکه۲۶
آبان
عصرانه با کتاب، بازخوانی و بررسی کتاب "بازیکن تیمی ایدئال"

عصرانه با کتاب، بازخوانی و بررسی کتاب "بازیکن تیمی ایدئال"

عصرانه با کتاب، بازخوانی و بررسی کتاب "بازیکن تیمی ا...۲۶
آبان
افتتاح کافه کتاب تدبیر

افتتاح کافه کتاب تدبیر۱۹
مهر
ثبت نام دوره قوانین تامین اجتماعی

ثبت نام دوره قوانین تامین اجتماعی۱۹
مهر
ثبت نام دوره کاربردی تولید محتوا(نارنجک بازاریابی)

ثبت نام دوره کاربردی تولید محتوا(نارنجک بازاریابی)۱۹
مهر
ثبت نام سومین دوره کاربردی زبان بدن

ثبت نام سومین دوره کاربردی زبان بدن۰۹
مهر
ثبت نام سومین دوره زبان بدن

ثبت نام سومین دوره زبان بدن۱۸
شهریور
آغاز ثبت نام EMBA مدیریت اجرایی

آغاز ثبت نام EMBA مدیریت اجرایی

 MBA گرایش مدیریت اجرایی(E MBA ) چرا MBA بخوانیم؟ فراگیری دانش ها و مهارت های مدیریتی تغییرات تکنولوژیک ، تغییرات در نیازهای مشتریان  و تحولات در فضای بازار  بسیاری از کارافرینان ، صاحبان کسب و کار و مدیران ارشد شرکت ها که را که تحصیلات فنی ، مهندسی ،پ...۱۸
شهریور
آغاز ثبت نام دوره MBA مدیریت بازرگانی

آغاز ثبت نام دوره MBA مدیریت بازرگانی

چرا MBA بخوانیم؟ فراگیری دانش ها و مهارت های مدیریتی تغییرات تکنولوژیک ، تغییرات در نیازهای مشتریان  و تحولات در فضای بازار  بسیاری از کارافرینان ، صاحبان کسب و کار و مدیران ارشد شرکت ها که را که تحصیلات فنی ، مهندسی ،پزشکی و .... دارند را متوجه این نک...