کارگاه مهارت های ارتباطی

مهارت «توجه کردن»
به نظر شما مفهوم این صحبت سعدی كه می گوید «در میان جمع ام و دلم جای غایب انسان ها مانعی برای ارتباط مؤثر است و نقطۀ ِدگر است» چیست؟ حضورمقابل آن حضور ذهنی یا توجه كردن است. «توجه كردن» اولین مهارت در برقراری ارتباط است.
لغت «توجه» از ریشۀ «وجه» و به معنای رو گرداندن به سمت یک شیء یا شخص و رو در روی آن قرار گرفتن است.
وقتی من از شما می خواهم كه به من توجه كنید، انتظار دارم كه رو به سوی من داشته باشید تا بتوانم پیامی را كه می خواهم، با كلمات یا علائم غیركلامی، ساده تر و دقیق تر برای شما ارسال كنم.
در واقع، توجه كردن مانند نورافکنی است كه موضوع مورد نظر را روشن مي كند. بنابراین برای ارتباط مؤثر با خدا، انسان ها، طبیعت و غیره ضروری است به نشانه های خدا، محیط اطراف، رفتار انسان ها و به خصوص طرف مقابل، توجه كرد.
مهارت هاي توجه كردن شامل درگیر بودن همۀ حواس، به حركت درآوردن مناسب اعضای بدن به سمت فرد، تماس چشمي و محیط غیر مزاحم است.

مهارت گوش دادن:

در رابطۀ بین افراد می تواند صمیمیت ترین مهارت ارتباطی است ك دادن، مهم وشگمک نماید.
گوش دادن تعهدی برای فهمیدن و رسیدن به ند و به تداوم آن كایجاد كه از علایق، نیازها و تعصبات خود بکاهید و از زاویۀ درک همدلانه است؛ به این معنا كنید. گوش دادن نشانۀ مهر و محبت شما به طرف د طرف مقابل به موضوع نگاه كدینده به وی می گویید كه به صحبت هایش مقابل است.
با گوش دادن به سخنان گویكه به ای است علاقه دارید و می خواهید بیشتر بدانید.

مهارت صحبت کردن:
یکی دیگر از مهارت های ارتباطی كه اهمیت زیادی در برقراری ارتباط مؤثر و موفق با دیگران دارد، مهارت «خوب صحبت كردن» است.
در برقراری ارتباط با دیگران چنانچه یکی از طرفین صحبت، پیام طرف مقابل را به خوبی دریافت نکند و نفهمد حاصل بوده بیكه منظور طرف مقابل از این پیام چیست، ارتباط برقرار شده توان گفت ریشۀ بسیاری از سوءتفاهم ها، رنجش ها، اختلاف ها میاست.
در واقع و همچنین منشأ بسیاری از مشاجرات، اختلاف ها و نزاع های خانوادگی این است 52كه یکی از طرفین گفت وگو یا بدتر از آن، دو طرف گفت وگو حرف یکدیگر را نمی فهمند و برداشت درستی از پیام های ارسال شده ندارند

درست

صحبت كردن و بیان متناسب دیدگاه ها و خواسته ها، یکی از مهارت های

اساسی در برقراری باشد. در بیان اهمیت این مهارت، ضرب المثل های

مییک ارتباط موفق و مؤثر فراوانی در ادبیات ما وجود دارد از آن جمله: «

تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و مغز چو دهن باز كند رسوا شود»قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی فقط برای اعضای سایت امکان پذیر است:

اگر قبلا در سایت عضو شده اید، برای ورود به سایت کلیک کنید.
اگر تاکنون عضو سایت نشده اید، برای عضویت در سایت اینجا کلیک کنید.