ثبت نام و دریافت وقت مشاوره مدرسه رهیار

مدرسه کارآفرینی و کسب و کار نوجوانان(رهیار) به منظور آموزش و پرورش مهارت های کارآفرینی و کسب و کار برای نوجوانان تاسیس شده است.

در این مدرسه علاوه بر آموزش های تخصصی و کسب و کار و کارآفرینی، مهارت های مورد نیاز برای موفقیت فردی و شغلی در آینده مانند خلاقیت، کارگروهی، تفکر خلاقانه، مسئولیت پذیری و ... به دانش آموزان آموزش داده خواهد شد.