رزرو و ثبت نام اولیه دوره برند سازی شخصی ویژه پزشکان

هدف دوره:

در عصر اطلاعات ، برند سازی شخصی برای موفقیت هر فرد ، شرکت و مؤسسه ضروری است. ناکامی در مدیریت برند شخصی پزشکان می‌تواند به انتشار اطلاعات نادرست نسبت به آنان منجر شود.

امروزه کنترل بر تصویر عمومی فردی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. استفاده مؤثر از ابزارها و روش‌های برند سازی شخصی موجب می‌شود که جامعه آن تصویری را که شما می‌خواهید؛ از شما ببیند.

 دوره برند سازی شخصی به پزشکان دانش و اطلاعات موردنیاز برای ساخت برند شخصی قدرتمند در بازارها و جامعه هدف ارائه می‌دهد.

برای انتقال درست پیام ( اطلاعات، مفاهیم، افکار) خود به دیگران علاوه بر اینکه باید بتوانیم فهم مشترکی ازآن ایجاد کنیم، باید بتوانیم به خوبی این ارتباط را برقرار کنیم. توانایی برقراری ارتباطات اثربخش تاثیر بسزایی در  میزان رضایت از تعاملات فردی ، افزایش بهره وری در محیط کار ، آرامش در خانواده و بطور کلی پیشرفت در بسیاری از جنبه های زندگی فردی و شغلی افراد دارد.

برند سازی