رزرو و ثبت نام اولیه دوره مدیریت مالی شخصی :برنامه ریزی برای آینده

در این سمینار شما آنچه را که نیاز دارید برای مدیریت مالی شخصی خود و سرمایه گذاری برای آینده بدانید گفته می شود. در این سمینار روش های مختلف سرمایه گذاری در سهام ،ارز،سکه (طلا)،مسکن و...وریسک ها و فرصت های آن بیان می شود .

در این سمینار همچنین نحوه ی ساخت  رمایه گذاری برای حفظ ارزش دارایی ها بیان خواهد شد.

مدیریت مالی شخصی