دوره زبان بدن body language

 دوره زبان بدن body language
مدرس : آقای دکتر رضا ابراهيم زاده شروع دوره : 7 مردادماه 
زمان يکشنبه ها از ساعت 18 الی 20مدت دوره 16 ساعت 
هزينه 2/800/000 ریال 
دانش جويان سازمان از 10 درصد تخفيف برخوردارند 

سرفصل دوره:

 1. انواع حالتهای دست و دست دادن
 2.  حالتهای پا و انواع معنهای مستخرج از آن
 3. حالتهای نشستن و معنایی مرتبط با آن
 4. حرکات ایینه ای
 5. حالتهای مخالفت کردن یا عدم موافقت، مقاومت و ...
 6. حالتهای مرتبط با ترس استرس و نگرانی
 7. حالتهای مالکیت
 8. حالتهای مربوط به دروغ گفتن و عدم صداقت
 9. حالتهای مربوط به سیگار، عینک و پیپ
 10. نحوه چیدمان موارد


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...